Meld forkjøpsrett her

Byggetrinn II

Undertegnede søker med dette om kjøp av andel i Fredbo Hage II borettslag. Søknaden er ikke bindende før en event. kjøpekontrakt er signert. Boligene i prosjektet tildeles etter søkernes medlemsannsienitet i PBBL. Medlemskap kan tegnes hos Porsgrunn Bamble Borgestad Boligbyggelag og må være i orden før søknadsfristens utløp. Dette gjelder også overføring av medlemskap.
 
Frist for å melde forkjøpsrett er torsdag 12. november klokken 12.00.

    Medlem i PBBL

    JaNei

    Ønsker bolig nr. ( i nummerert rekkefølge):