Oppvekst og utdanning

Vestsiden barnehage: 1 km
Vestsiden barneskole: 0,8 km
Vestsiden ungdomsskole: 0,8 km
Porsgrunn videregående skole: 3,3 km
Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn: 3,3 km